Skole i Verden (SiV)

Skole i Verden (SiV) er et nettverk for samarbeid om utdanning for bærekraftig utvikling. Målet er tverrfaglig samarbeid mellom aktører i og utenfor skolen. 

Collage med fotografier som viser elever i ulike aktiviteter på sykkeltur, foredrag og i temautstillinger.

Nettsiden er under utvikling og vil oppdateres.

Kontakt

Vil du bidra i nettverket eller har du spørsmål? Ta kontakt med Alfredo Jornet Gil.